Hur man solar

Att sola hos oss är väldigt enkelt! Manual finns på varje dörr

  1. Välj det rum du vill sola i och kontrollera att det är ledigt.
  2. Rengör solariumet med solarie-rent.
  3. Lägg i mynt för den tid du vill sola, se prislistan.
  4. Glöm inte skyddsglasögonen, dessa finner du i varuautomaten.
  5. Solariumet startar automatiskt efter tre minuter, vill du starta den tidigare kan du göra det genom att trycka på Start-knappen.
  6. Du kan när som helst avbryta solningen genom att trycka på Stopp-knappen solningen kan återupptas genom att trycka på Start-knappen.
  7. Rengör solariumet efter solningen med solarie-rent.